EnergoControl Zagreb
AKTUALNO

 • ELEKTROPRIJENOS BiH - TS MOSTAR 1
  31.01.2017. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o kao voditelj Konzorcija ENERGOCONTROL-HERING, uspješno je realizirala ugovor za rekonstrukciju TS 110/35/10kV Mostar 1.
 • JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB

  22.7.2016. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. je realizirala ugovor za ispitivanje električnih zaštita agregata, postrojenja, dalekovoda i ispitivanja sustava uzbuda na hidroelektranama Sliva Neretva i Sliva Vrbas:

  1. HE Čapljina 2x240 MVA

  2. HE Rama 2x111 MVA

  3. HE Mostar 3x30 MVA

  4. HE Peć Mlini 2x18 MVA

  5. HE Mostarsko Blato 2x35,3 MVA

  6. HE Jajce I 2x36 MVA

  7. HE Jajce II 3x12,5 MVA

 • JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB
  8.7.2016. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. uredno je ispunila ugovor za korektivno održavanje sekundarne opreme u pogonima i Sektoru za upravljanje proizvodnjom u upravnoj zgradi proizvodnje električne energije u razdoblju od 24 mjeseca.
 • DRAVSKE ELEKTRANE MARIBOR - HE FORMIN
  19.2.2016. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o je završila radove na HE Formin. Opseg radova je obuhvaćao nabavu opreme za sustav uzbude te njeno puštanje u pogon.
 • JP ENERGETIKA LJUBLJANA - TE TO LJUBLJANA
  30.12.2015. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o je završila ugovor za zamjenu sustava uzbude generatora G2.
 • VIRO - TVORNICA ŠEĆERA
  02.09.2015. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. uspješno je završila isporuku, montažu, zamjenu i puštanje u pogon sustava uzbude i sustava električnih zaštita generatora 10MVA.
 • JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB - HE RAMA
  5.2.2015. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. završila je rekonstrukciju upravljanja, regulacije i zaštite agregata u sklopu ugovora za Integraciju sekundarnih sustava i primarne opreme hidroelektrane HE RAMA 2x11MVA.
 • JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB - HE JAJCE II
  31.12.2014. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. uspješno je završila ugovor za projektiranje i ugradnju komandne ploče i nadogradnju SCADA sustava u Pogonu HE Jajce II.
 • JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB - HE RAMA
  08.02.2014. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. uspješno je realizirala ugovor za sanaciju opreme upravljanja i remont kućnog agregata 750 kVA.
 • HEP - HE DUBRAVA
  21.12.2013. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. završila je ugovor za zamjenu zaštita TVP, ABM i MHE na HE Dubrava. Ovim ugovorom zamijenjene su zaštite na dva transformatora vlastite potrošnje na strojarnici HE Dubrava, transformatoru vlastite potrošnje na brani HE Dubrava, agregatu biološkog minimuma i na dva asinkrona agregata na maloj HE Dubrava.
 • TS JELINAK
  05.03.2013. tvrtka Energocontrol Zagreb d.o.o. uspješno je izvršila isporuku, montažu i puštanje u pogon primarne i sekundarne opreme za TS 12/110 kV Jelinak u sklopu novog vjetroparka Jelinak ukupne snage 30 MW, investitora Acciona Energy.